Letní tábor Frančina Huť - tábor "Na Železné oponě"

Co je třeba vědět - aneb o potřebách na tábor...

tábor

Tábor je doporučen pro věkovou kategorii 9 - 15 let. To ale neznamená, že bychom nebrali i děti mladší - hned v prvním ročníku jej absolvovala dívka, která teprve šla do 1. třídy. Přesto ale doporučujeme stáří alespoň 7 let - je třeba vzít v úvahu, že na stanovém táboře je nutná určitá míra samostatnosti.
Od roku 2001 je možnost účasti dětí ve věku 15 - 18 let, pro které je sestaven speciální program, zaměřený především na zvýšení odolnosti a výchovu prožitkem. (Blíže viz rubrika "Program"). Zde je horní hranice dána 18 rokem.
Všechny děti by měly být přiměřeně zdravé a samostatné. Zejména pozor na noční pomočování - v těchto podmínkách se těžko zajišťuje denní praní a sušení svršků. Náš tábor vzhledem k terénu bohužel není vhodný pro děti tělesně postižené.
Jako vedoucí pracují na táboře výhradně pedagogové - ať už z mateřské školy, ZŠ, či ZUŠ. Po stránce výchovné je tedy o děti odborně postaráno.


Co musí mít účastník tábora s sebou? Mimo obvyklých a na tábor nutných věcí je to podložka na spaní - je lhostejné, zda to je karimatka (zde vyhoví spíše některý pěnový typ), molitan, či nafukovací lehátko. Další nezbytnou proprietou je dobrý spací pytel - přece jen jsme 600 metrů vysoko a noci i rána bývají chladná. Pokud zrovna žádný nemáte, nebo se rozhodujete o koupi nového, doporučujeme Vám navštívit naší internetovou stránku "Spacáky", kde se dozvíte vše potřebné a kde jsou i doporučené typy na tábory.
Pro umístění drobných věcí v poměrně stísněném prostoru stanu doporučujeme každému nástěnný kapsář, který se zavěsí na stěnu stanu. Jeho rozměry by měly mít asi 190x 30 cm a měl by mít 6 - 7 kapes a tkaničky k zavěšení na stěnu. Tento kapsář se dá velmi jednoduše ušít, případně je občas i ke koupi - existují i trojúhelníkové varianty k zavěšení na čelní stěnu. Poslední nezbytností je jídelní miska (buď hliníkový ešus s víčkem nebo 2 umělohmotné misky) a příbor - i když ten lze plně nahradit pouhou lžící. Vhodný je i vlastní hrníček (nejlépe plecháček) a malá lžička.


Pro případné návštěvymilovné rodiče sdělujeme, že z výchovných důvodů na našem táboře návštěvy netrpíme. K táboru ani nelze beztrestně zajet, neboť již v Železné je zákaz vjezdu na lesní komunikace, 3 km před táborem je uzamčená závora, a hajný i policie jsou velmi přísní.