Letní tábor Frančina Huť - tábor "Na Železné oponě"

Přihláška a pokyny

Na této stránce si můžete stáhnout přihlášku na náš letní tábor. Současně si stáhněte i "Pokyny", které obsahují informace a návod k vyplnění, odeslání apod. Oba dokumenty jsou ve tvaru RTF, tudíž je možno je otevřít v libovolné verzi textového procesoru MS WORD. Pokud by byly problémy s otevřením, doporučujeme uložit na disk Vašeho počítače a teprve pak otevřít v příslušném programu.

Přihlášku je možné vyplnit přímo na počítači ve WORDU a její první stránku nám zaslat jako přílohu elektronickou poštou na adresu info@kpzet.cz. Protože je však vyžadován originální podpis na přihlášce, musíte ji ještě vytisknout, podepsat a zaslat dodatečně normální poštou.

Zde je možno stáhnout přihlášku a zde pokyny k jejímu vyplnění.

Další informace

Současně s přihláškou je nutno zaplatit zálohu (viz dále), jinak nebude přihláška akceptována. Potvrzení o rezervaci místa na táboře dostanete, jakmile obdržíme přihlášku (stačí elektronická verze) a zálohu.

Díl "C" a "D" přihlášky si zatím ponecháte doma a vyplníte jej těsně před odjezdem na tábor a s datem ne starším jednoho dne před datem odjezdu odevzdáte spolu s průkazkou zdravotní pojišťovny a zdravotním a očkovacím průkazem dítěte se zapsanou prohlídkou ne starší 12 měsíců (pokud dítě tento průkaz nemá, nebo je prohlídka v něm uvedená starší 12 měsíců, je nutné písemné potvrzení lékaře) při předání dítěte na tábor. Bez těchto náležitostí nebude dítě přijato!

Zbylou část přihlášky po odstřižení dílů "C" a "D" si ponecháte pro vlastní potřebu, jsou na ní uvedeny data a časy odjezdu i příjezdu, potřeby na tábor, adresa a telefony.

Termín platby

Při podání přihlášky je nutné zaplatit zálohu ve výši 2.000.- Kč; zbytek poplatku za tábor ve výši 2030.- Kč musí být uhrazen do 30.6. 2013. Záloha se neplatí, je-li tábor hrazen přes fakturu zaměstnavatelem.

Způsob platby

  • hotově - kdykoliv na adrese firmy
  • poštovní poukázkou typu A na níže uvedený účet, jako variabilní symbol uveďte datum narození ve tvaru DDMMRR - je to jediný způsob identifikace platby
  • převodem na běžný účet u Raiffassenbank č. 595773001/5500, příp. hotovostním vkladem na tentýž účet přímo u přepážky banky; o variabilním symbolu bylo řečeno výše
  • pokud Vám poukaz nebo jeho část hradí zaměstnavatel z FKSP ap., vyplňte laskavě díl „B“, obratem zašleme fakturu přímo Vašemu zaměstnavateli (v tomto případě není nutná záloha)

Stornopoplatky

  • Neúčast na základě nemoci - nutno doložit lékařským potvrzením - 30%
  • Neúčast z jiných důvodů, nahlášená do 1.7. 2013 - 40%
  • Neúčast z jiných důvodů, nahlášená do 11.7. 2013 - 60%
  • Neúčast z jiných důvodů, nahlášená později (nebo nehlášená vůbec) - 100%

Odjede-li Vaše dítě z tábora předčasně z důvodu onemocnění, vracíme příslušnou nevyčerpanou částku po odečtu 30%

Upozornění

Cenné věci, hodinky, MP3, mobilní telefony a pod. může mít dítě s sebou pouze na vlastní nebezpečí. Při ubytování ve stanech nejsme schopni zabránit případné ztrátě či krádeži, nehledě k tomu, že elektronika vlhkem značně trpí a není možnost dobíjení. Po zkušenostech z předchozích let, kdy evidentně došlo ke ztrátám a zcizení mobilního telefonu (a jen v jednom z případů byl opět nalezen), vůbec nedoporučujeme jej na tábor brát. Signál je tam stejně velmi slabý a v případě potřeby Vám umožníme spojení s Vaším dítětem přes táborový mobil. Telefon také velmi snadno propadne roštovou podlahou podsady, odkud jej lze vyzvednout až při bourání tábora – a v té době pravděpodobně již nepoužitelný!

Všechny osobní věci musí být označeny jménem! (hlavně ešus, hrnek, lžíce... - každý rok jich několik zbyde).

Návštěvy na táboře jsou z výchovných i hygienických důvodů zakázány !