Letní tábor Frančina Huť - tábor "Na Železné oponě"

Program tábora

tábor

Táborníci jsou vedeni k samostatnosti mimimálně v tom smyslu, že se sami starají o svůj stan a jeho okolí, které si musí udržovat v čistotě a pořádku - což je denně hodnoceno bodováním. Sami pečují o svoje jídelní náčiní, které si umývají a ukládají - tedy žádné servírování na talíře ap. Dále se zúčastňují služeb v kuchyni - jedná se o pomoc při přípravě stravy. To znamená škrábání brambor a zeleniny, pomoc při výrobě knedlíků, mazání chlebů, ale i mytí tzv. velkého nádobí a polní kuchyně. Služeb v kuchyni se samozřejmě neúčastní ti nejmenší.
Jedním z bodů naší činnosti je naučit děti bezpečně zacházet s nožem, sekerou a pilou - přiměřeně k věku. Díky tomu je kuchyňská služba schopná již pár dní po začátku tábora dodat potřebné množství dřeva kuchyni.
Samozřejmostí jsou noční hlídky - těch se účastní všichni. Malé děti hlídají v hodinových intervalech do půlnoci či jedné hodiny, větším trvá hlídka dvě hodiny a hlídají až do rána. Noční hlídání je velmi oblíbené, protože na každého čeká v kuchyni teplý čaj a něco na zub. A taky romantika noční oblohy, poseté desetitisícem hvězd má něco do sebe...
Jeden dopolední program je věnován brigádě na poli - jedná se o vysbírávání kamenů na pastvinách pro místní ZD. Atrakcí je zejména doprava na pole, která se zpravidla děje traktorem.


Nyní podrobněji:
táborLetošní celotáborová hra nás zavede až do dalekého Japonska.

Můžete se těšit i na další činnosti:

* výuka práce s nožem a pilou
* zdravověda
* střežení vlajek
* zkouška odvahy
* práce s mapou a buzolou
* stavba ohniště
* střelba z pušek
* batikování
* drátkování a výroba šperků
* dravci

Tento výčet není samozřejmě úplný ani konečný. Situace na táboře se vždy měmí každým okamžikem, diktují nám rozmary počasí, takže se může stát, že nakonec budeme dělat něco úpně jiného. Rozhodující je, abychom se bavili...
Již řadu let se našeho tábora účastní i mládež do 18 let. I když se tato skupina zúčastňuje celotáborové hry, její úkoly jsou někdy podstatně těžší. Navíc je pro ni vždy připraveno několik psychologicky motivovaných kolektivních her, které leckdy vyžadují nejen velké fyzické zatížení, ale i vzájemnou důvěru a souhru všech členů týmu.